Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “อาหารเสริมผู้สูงวัย”

อาหารเสริมผู้สูงวัย เลือกอย่างไรจึงจะเหมาะสม

admin 0

สำหรับผู้สูงวัยแล้วจะมีปัญหาเรื่องของร่างกายที่เสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในส่วนของมวลกล้ามเนื้อ, ระบบภูมิคุ้มกัน รวมไปถึงระบบประสาท ดังนั้นจึงมีอาหารเสริมสำหรับผู้สูงวัยผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานร่างกาย ดังนั้นถ้าคุณต้องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อผู้สูงวัยให้เหมาะสม ต่อคนที่คุณรัก พร้อมทำให้รักษาสุขภาพได้อย่างปลอดภัย ขอแนะนำวิธีการเลือกดังต่อไปนี้ 1.สารอาหารต้องครบถ้วน อาหารเสริมที่มีการเลือกใช้สารอาหารแบบครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นโปรตีน, ไขมัน, คาร์โบไฮเดรต, เกลือแร่ และวิตามิน ที่มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายของผู้สูงวัยในแต่ละวัน จะถือว่าดีที่สุด! เพราะการรับประทานอาหารทั่วไปอาจจะทำให้ได้รับไม่เพียงพอ จึงควรเลือกเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ให้คุณค่าของสารอาหารที่มีความสมดุลสูง 2.โปรตีนคุณภาพ โปรตีนคุณภาพหรือเวย์โปรตีนที่จะมีค่าของการสร้างกล้ามเนื้อสูง จะเป็นตัวช่วยสำคัญลดปัญหาเรื่องการสูญเสียกล้ามเนื้อในผู้สูงวัยทั้งหญิงและชายได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มีอาการเบื่ออาหารหรือรับประทานอาหารได้น้อยลง เมื่อได้อาหารเสริมแบบโปรตีนแล้ว จะช่วยเสริมให้ร่างกายแข็งแรงและกลับมารับประทานอาหารได้ดีอีกครั้ง พร้อมทำให้การเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างคล่องแคล่วมากขึ้น 3.โพรไบโอติกส์ ช่วงวัยสูงอายุมักจะมีปัญหาเรื่องของลำไส้และระบบการย่อยอาหาร…