Press "Enter" to skip to content

Posts published in October 2021

อาหารเสริม มีความจำเป็น ต่อร่างกายเราจริง หรือไม่

admin 0

ผู้คนโดยส่วนใหญ่ต่างมีความเชื่อที่ว่า การรับประทาน อาหารเสริม ที่ช่วยบำรุงรักษาให้ร่างกายสุขภาพของเราแข็งแรง ซึ่งมีความเป็นจริงแล้ว เราสามารถรับสารอาหารได้จากการรับประทานในมื้อปกติโดยทั่วไป เพียงแค่คุณทำการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หรือให้มีการรับประทานอาหารให้เพียงพอ และเหมาะสม   จากคำแนะนำของนักโภชนาการ เภสัชกร และแพทย์ผู้เกี่ยวข้อง จะพบว่าในการรับประทาน อาหารเสริม นั้น จะเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังประสบปัญหา หรืออยู่ในสภาวะของอาการป่วย ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้การวินิจฉัยทางการแพทย์ ให้ข้อสรุปจนถึงให้คำแนะนำในการรับประทาน อาหารเสริม ที่เหมาะสม เช่น   วิตามินเอ จะเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของความอ่อนแรง อ่อนเพลียของร่างกาย หรือในกลุ่มผู้ที่ประสบปัญหาทางด้านของผิวหนัง…