Press "Enter" to skip to content

อาหารเสริมผู้สูงวัย เลือกอย่างไรจึงจะเหมาะสม

admin 0

อาหารเสริมผู้สูงวัย

สำหรับผู้สูงวัยแล้วจะมีปัญหาเรื่องของร่างกายที่เสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในส่วนของมวลกล้ามเนื้อ, ระบบภูมิคุ้มกัน รวมไปถึงระบบประสาท ดังนั้นจึงมีอาหารเสริมสำหรับผู้สูงวัยผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานร่างกาย ดังนั้นถ้าคุณต้องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อผู้สูงวัยให้เหมาะสม ต่อคนที่คุณรัก พร้อมทำให้รักษาสุขภาพได้อย่างปลอดภัย ขอแนะนำวิธีการเลือกดังต่อไปนี้

1.สารอาหารต้องครบถ้วน

อาหารเสริมที่มีการเลือกใช้สารอาหารแบบครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นโปรตีน, ไขมัน, คาร์โบไฮเดรต, เกลือแร่ และวิตามิน ที่มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายของผู้สูงวัยในแต่ละวัน จะถือว่าดีที่สุด! เพราะการรับประทานอาหารทั่วไปอาจจะทำให้ได้รับไม่เพียงพอ จึงควรเลือกเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ให้คุณค่าของสารอาหารที่มีความสมดุลสูง

2.โปรตีนคุณภาพ

โปรตีนคุณภาพหรือเวย์โปรตีนที่จะมีค่าของการสร้างกล้ามเนื้อสูง จะเป็นตัวช่วยสำคัญลดปัญหาเรื่องการสูญเสียกล้ามเนื้อในผู้สูงวัยทั้งหญิงและชายได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มีอาการเบื่ออาหารหรือรับประทานอาหารได้น้อยลง เมื่อได้อาหารเสริมแบบโปรตีนแล้ว จะช่วยเสริมให้ร่างกายแข็งแรงและกลับมารับประทานอาหารได้ดีอีกครั้ง พร้อมทำให้การเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างคล่องแคล่วมากขึ้น

3.โพรไบโอติกส์

ช่วงวัยสูงอายุมักจะมีปัญหาเรื่องของลำไส้และระบบการย่อยอาหาร จึงทำให้การขับถ่ายมีปัญหา นำไปสู่อาการท้องผูกและการถูกดูดซับของเสียเข้าสู่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย จนทำให้เกิดไขมันและน้ำตาลสะสม ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบโพรไบโอติกส์หรือจุลินทรีย์คุณภาพ ที่จะเข้าช่วยระบบการย่อยและยับยั้งการเจริญเติบโตจุลินทรีย์เสียภายในลำไส้ ทำให้กลับมาขับถ่ายได้ดี ลดปัญหาอาการท้องผูกและระบบภายในทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง

ถ้าคุณต้องการอาหารเสริมสำหรับผู้สูงวัยที่มีคุณภาพ เมื่อรับประทานแล้วทำให้เสริมประสิทธิภาพร่างกายได้มากขึ้น ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ขอแนะนำทั้ง 3 สารอาหารที่คู่ควรต่อการเพิ่มให้กับผู้สูงอายุนี้ เมื่อรับประทานแล้วจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายแน่นอน

Comments are closed.